Informationsmedicin/kvantmedicin

Jag har arbetat med denna revolutionerande behandlingsform sedan 2001 och är pionjär på området.

Jag använder mig av fyra instrument; NES, EIS, Introspect och LIFE system. Dessa banbrytande högteknologiska instrument är mycket avancerade och pålitliga till skillnad från många enkla frekvensapparater och zappers som numer finns på marknaden. Med denna informationsmedicinska apparatur kan jag avläsa och tolka signaler från kroppens olika informationssystem. Jag kan utifrån resultatet behandla eventuella obalanser och problem, helt utan biverkningar med extremt goda resultat, genom att korrigera informationsvägar, brist på information och felaktig information.


Varför informationsmedicin?

Informationsmedicin är framtidens medicin. Vi står inför en medicinsk revolution som kommer att få dagens metoder att skära, bränna och förgifta våra kroppar att verka lika medeltivt primitiva som lobotomi och åderlåtning.

Med Informationsmedicinsk teknik kan man göra undersökningar och exakta mätningar utan riskabla innovasiva metoder. Förutom alla konventionella biokemiska mätvärden kan man mäta aktiviteten i alla organ och organsystem, svårmätta värden av sigalsubstanser som dopamin och serotonin. Man kan även identifiera blockeringar av informationsvägar, informationsbrist och förvrängd information. Holistisk information om chakran och akupunkturmeridianer, energibrist, trauman och blockerande cellminnen.

Behandlingen är helt biverkningsfri och den behandlar roten till problem, inte symtomen. Behandlingen är långsiktig, mycket mjuk och skonsam för kroppen och den kräver klientmedverkan för gott resultat. 


Hur fungerar det?

Instrumenten läser av kroppens informations- och signalsystem. Allt i universum vibrerar och har en identitet i form av ett exakt unikt frekvensspektra som kan läsas av med spektroskopi. Allt sedan geniet Royal Rife började experimentera med mätningar av mikrobers frekvensspektran på 1930talet, så har människokroppens många olika frekvensspektran kartlagts och identifierats. Det fanns tidigt primitiv apparatur som Mora och Bicom som kunde testa kroppens reaktion på enstaka frekvensspektran. Datarevolutionen har inneburit att en stor mängd frekvenser kan testas och läsas av på en kort tid. I databasen för varje instrument finns hundratusentals olika frekvensspektran lagrade som kan testas mot klienten och även skickas in i klienten för att korrigera brist på information eller för att korrigera förvrängd information. Liknande teknik används i vården i dag vid Mammografi och Magnetkameraundersökning.

NES

NES analyserar funktionen i kroppens informationsfält, The human Bodyfield (HBF), det fält som lagrar och förmedlar information i kroppen. Störningar i informationsfältets funktion är grunden till ohälsa och sjukdom.

Läs mer om NES instrumentet

EIS

EIS läser av processerna i kroppen och mäter aktiviteten i organ och vävnader, samt alla de biokemiska värden som mäts vid en skolmedicinsk hälsoundersökning.

Läs mer om EIS instrumentet

Introspect Oberon

Introspect kan identifiera tidiga energiska obalanser, defekter och patologiska förändringar i organvävnader och celler.

Läs mer om Instrospect 

LIFE System

L.I.F.E System är ett instrument, med vilket du kan finna orsakerna till ett problem, korrigera obalanser samt stimulera kroppens egna självläkningsmekanismer med hjälp av frekvenser. Enkelt uttryckt kan man säga att det är som att ställa in kanalen rätt på radion när det brusar.

Läs mer om L.I.F.E