Välkommen till Uno Hälsa

Oavsett din nuvarande hälsostatus kan du förbättra din hälsa för högre välbefinnande och prestation både i vardagen och på tävlingsbanan. Gör din hälsoanalys hos mig!

Kontakta mig

Optimal hälsa och prestation

Vi är alla fantastiska skapelser med oändlig kapacitet för ett fullvärdigt underbart liv. Vi blir ofta begränsade genom obalanser orsakade av känslor, energiblockeringar, gamla trauman, felaktiga trossatser, cellminnen, näringsbrister, gifter, infektioner mm. Identifiering av blockeringar är en plattform för en start på ett förändringsarbete mot ökad hälsa och prestation. Med min spetskompetens och min avancerade utrustning kan jag erbjuda en ojämförligt bred helhetsbild av din aktuella hälsostatus och obalanser, oavsett om du uppsöker mig för att du lider av ohälsa eller vill göra en förebyggande hälsoundersökning.

Informationsmedicin

Min metod som jag kallar informationsmedicin, andra säger kvantmedicin eller frekvensmedicin, är ett fantastiskt effektivt komplement till konventionell vård. De avancerade datastyrda instrument som jag använder är godkända som medicinska instrument inom EU och i USA. Jag har 15 års erfarenhet  av informationsmedicin och jag är den ende terapeuten i Sverige som kan erbjuda en  undersökning och behandling med alla de fyra främsta instrumenten EIS, Introspect Oberon, NES och LIFE System.

Vilka är mina klienter?

Många klienter söker mig för smärta, värk, idrottsskador, trötthet och utmattning, stressbesvär, sömnsvårigheter, infektioner, allergier, depressioner. Andra vill göra en hälsoanalys för att förebygga ohälsa eller för att öka sin prestationsförmåga i vardagen eller inom idrotten.  

När besiktigade du kroppen senast? Gör en Hälsoanalys

Jag utför marknadens mest avancerade hälsoanalys, som kan liknas vid den besiktning du gör av din bil årligen. Du får en mycket utförlig information om din aktuella hälsostatus och även information om de bakomliggande orsakerna till de hälsoproblem som du eventuellet har. En årlig hälsoanalys är en ovärderlig hjälp för att bibehålla god hälsa. 

Hälsoanalys upptäcker obalanser i tid 

Med en hälsoanalys kan du se obalanser som på sikt kan orsaka ohälsa och på så sätt kan du korrigera obalanser och livsstil i tid för bibehållen hälsa. Alla bilägare besiktar årligen sin bil för att upptäcka eventuella fel och de servar bilen, tvättar och putsar bilen regelbundet. Hur är det ställt med den egna kroppen som vi ska bo i hela livet? De flesta av oss  ägnar den inte en tanke. Få gör inte ens den enklaste hälsoundersökning eller underhåll med motion och näringstät kost. Vi tar förgivet att kroppen ska fungera och blir förvånade när vi får problem efter åratal av misskötsel.

 

Läs mer