EIS

EIS läser av processerna i kroppen och mäter aktiviteten i organ och vävnader, samt de biokemiska värden som mäts vid en skolmedicinsk undersökning.

EIS är en elektrokemisk undersökningsapparat, utvecklad i Frankrike av ett team neurologer och är klassificerat som medicinsk instrument i Europa och USA. Tre fjärdedelar av användarna i dag är läkare och medicinska kliniker, de övriga är främst kvantmedicinska kliniker. EIS skannar hela kroppen på 3 minuter och ger en enorm mängd information som ger vägledning för vad som bör undersökas närmare.


Hur fungerar EIS?

Sex elektroder kopplas till kroppen och svaga elektriska impulser på 1,28 volt likström, med olika frekvenser, sänds mellan elektroderna. EIS läser av hur signalerna förändras på sin färd genom kroppen. Värdena tolkas av tillhörande programvara i en ansluten dator. Mätningen görs främst i den extracellulära vätska som alla celler omges av. Baserat på välkända biokemiska beräkningsprinciper kan cellaktiviteten och övriga värden kalkyleras.

Vilken information får jag?

Undersökningen ger information om processer i organ och vävnader, där under- och överaktivitet signalerar om onormal funktion. Värden presenteras för hormonbalans, elektrolytbalans, syra/bas förhållandet, näringsbalans, balans i det autonoma nervsystemet, oxidativ belastning, serotonin och dopamin nivåer, kroppskonstitution som kroppsfett, muskelmassa och kroppsvätska, nivå av triglycerider, kolesterol, glukos och urinsyra, samt om det föreligger emotionell stress eller gamla emotionella trauman.

Vidare får man en riskprofil över vilka problem klienten troligtvis har, eller håller på att utveckla. Den informationen är ovärderlig då problem kan upptäckas långt innan klienten känner av några symtom. Med vägledning till livsstilsförändring kan sjukdom undvikas.

EIS har ingen signifikant behandlingsfunktion, men är effektivt för att testa effekten av annan behandling samtför att följa klientens hälsoutveckling.