Introspect Oberon

Introspect kan identifiera tidiga energiska obalanser, defekter och patologiska förändringar i organvävnader och celler.

Introspect är ett kvantmedicinsk instrument utvecklat av Russian Institute for Practical Psychophysic i Moskva. Ursprungligen skapades Introspect för läkare som ett alternativt till andra diagnosmetoder. Introspect skannar organ och vävnader på cellnivå och är ett oslagbart instrument för att hitta obalanser och negativ utveckling på ett mycket tidigt stadium, vilket underlättar behandling och prevention av sjukdom.

 

 

Hur fungerar Introspect?

Introspect baseras på en biofeedbackmetod där hjärnstammens elektromagnetiska svängningar analyseras. Dessa innehåller fullständig information om hela organismen. En svag laser stimulerar utsändnignen av elektromagnetisk strålning från hjärnstammen. Bärvågen som överför cellinformation avläses genom en frekvensavläsare. Informationen tolkas i en ansluten dator där värdena jämförs mot en databas med hundratusentals referensvärden.

Vilken information får jag?

Introspect identifierar konkreta problem, obalanser och svagheter som kan leda till sjukdom. Instrumentet visar belastningsgraden på cellnivå i organ och vävnader av patologiska förändringar, mikrober som virus och bakterier, tungmetaller, allergener mm.

Behandling

En av Introspects funktioner är utprovning av lämpliga kosttillskott, homeopati och örtpreparat som testas ut individuellt för klienten och denns specifika problem. Dessutom kan läkningen av organ och vävnader stimuleras av en form av effektiv frekvensterapi.