LIFE System

L.I.F.E System är ett datastyrt system, med vilket du kan finna orsakerna till ett problem, korrigera obalanser samt stimulera kroppens egna självläkningsmekanismer med hjälp av frekvenser. Enkelt uttryckt kan man säga att det är som att ställa in kanalen rätt på radion när det brusar.

L.I.F.E System är godkänt som medicinsk utrustning CE klass 2A av tyska TYV, en av världens strängaste kontrollinstanser. Inget annat biofeedback-system av denna typ har en kliniskt kontrollerad dubbelblind-studie som bevisar att det fungerar.

Det finns 15 000 olika balanseringsmöjligheter fördelade på olika program, såsom; Akupunktur, Allergier, DetoxHjärta/Cirkulation, Hjärna, Skelett, Muskler, Homeopati, Hormoner, Mentalt/Emotionellt, Lymfsystem, Vitaminer/Mineraler/Aminosyror

Åkommor jag med framgång balanserat är bl a: Depressioner, Mag- och tarmproblem, Urinvägsbesvär, Hosta, Eksem & allergier, Muskelvärk

L.I.F.E system

Enkelt uttryckt kan man säga att L.I.F.E system ( Living Information Forms Energy ) är ett databaserat instrument som mäter och registrerar obalanser i kroppen. Dessa kan vara tidiga tecken på sjukdom, innan man känner några symptom. Instrumentet kan dessutom korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Har det uppstått symptom, kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.

Systemet är ett elektro-medicinskt system som mäter kroppens elektriska aktivitet samt läser av frekvenserna i kroppen och sänder ut kontrollerade specifika frekvenser och frekvenspaket mellan 0,5Hz och 250KHz

Allt är frekvenser

Allt är energi – och energi är frekvenser. Numera är det fastlagt att all fysisk materia i grunden är energi i rörelse som vibrerar på ett visst sätt och med en exakt frekvens, dvs svängningar per sekund. Det betyder att allting vibrerar i en egen frekvens. I våra kroppar har varje typ av cell en egen frekvens,  t ex levern har en frekvens och njurarna en annan, sköldkörteln har sin specifika frekvens och bukspottkörteln sin. Detta gäller allt, även virus, bakterier, toxiner, parasiter, vitaminer, mineraler osv.

Strålning, stress, mentala trauman och toxiner är några av de faktorer som påverkar alla de miljontals processer som ständigt pågår i kroppen. En balansering med L.I.F.E system syftar till att återställa den naturliga balansen i kroppens energisystem. Det är ungefär som att ställa in kanalen rätt på en brusande radio.

Medicinskt godkänd

L.I.F.E system är granskat och godkänt som medicinsk utrustning CE klass 2A av tyska TUV, en av världens strängaste kontrollinstanser. De har även gjort kliniskt kontrollerade dubbelblindstudier. Varje komponent är kontrollerad, dels för säkerheten men också för effektiviteten.

Behandlingsalternativ

L.I.F.E system har ca 150 000 olika balanseringsalternativ, uppdelade på 34 olika områden. Akupunktur, Homeopati, Matsmältningskanalen, Hjärnan, Ryggraden, Ögon & Öron, Cirkulationen, Hormonerna och Vitaminer & Mineraler är några av de områden som har egna paneler. Det finns dessutom ett par paneler som balanserar de känslomässiga bitarna.

Vad kan man balansera?

Som jag ser det orsakas alla hälsoproblem av obalanser, därför ser jag inga begränsningar för vad man kan balansera. Viktigt är dock att påpeka att detta inte är något ersättning för läkarvård utan ett komplement. Några av de symptom klienter kommit till mig och fått hjälp med är; depressioner, urinvägsbesvär, matsmältningsproblem, muskelvärk, hudåkommor, borrelia, allergier, rökavvänjning mm

Hur går det till?

Klienten sitter i en fotölj med elektroder runt huvudet, handlederna och fotlederna, genom vilka signaler med olika frekvenser skickas. Jag börjar alltid med att köra en ”Reactivity test”, vilken testar ca 7000 ämnen på 6-7minuter. Utifrån resultatet där beslutar jag mig för vidare behandling. Ett besök tar ungefär 2 timmar.

Utbredning

I Sverige är det endast altenativ behandlare som får arbeta med L.I.F.E system, men man behöver inte åka längre än till Danmark om man vill träffa en läkare som använder den. I Tyskland och ner på kontinenten är det många läkare, veterinärer och homeopater som använder sig av systemet. I Ryssland är man väldigt långt komna med denna typen av teknik. Där används den även på sjukhusen. Nyligen köpte Geneves största sjukhus in två L.I.F.E system.