NES

NES är ett revolutionerande avancerat kvantmedicinskt instrument som är resultatet av den australiensiske forskaren Peter Frasiers 25 åriga studier inom Traditionell Kinesisk Medicin, Akupunktur, Homeopati, Biokemi och Kvantelektrodynamik. Frasers banbrytande forskning har visat att alla celler och organ har ett fält som lagrar och utbyter information med omgivningen. Fältet är mycket komplext och förståelsen av det baseras på kvantelektrodynamiska teorier utarbetade av världsledande kvantfysiker såsom Milo Wolf. Ett intakt väl fungerande informationsfält är grunden för hälsa och prestationsförmåga.

Analysen av informationsfältet utförs genom att klienten placerar en hand på en detektor som är ansluten till en dator. Genom en process som inom fysiken kallas entangelment jämförs klientens status i 145 av informationsfältets parametrar med en virtuell ideabild av fältet i datorn. Därigenom kan olika grader av avvikelser från perfekt funktion kalkyleras.

Vilken information får jag?

Analysen visar var det finns defekter i informationsfältet. Dessa defekter orsakar funktionsproblem i kroppen. Exakt vilka kroppsdelar och organsystem som störs av visas i en tydlig display på datorskärmen. Analysen kan visa orsaker till ohälsa och låg funktion, samt kan förebygga problem och optimera prestationsförmågan genom att tidigt identifiera defekter i informationsfältet. Som klient kan du få en sammanställning av analysen med förklaring av defekternas konsekvenser. Den information du får visar informationsfältets status när det t ex gäller:Livsenegin, Informationsvägar,Kroppens alla organ och organsystem, Rörelseapparaten, Hormonell balans, Näringsbalans, Emotionellbalans, påverkan av miljögifter, Överkänslighet mot gluten och laktos.

Behandling

Störningar och defekter i informationsfältet kan uppstå genom mängder av olika former av belastning som vi utsätts för under livet såsom emotionell stress, gifter, infektioner eller allergener. NES har en genialiskt banbrytande metod för att korrigera defekter i informationsfältet. Man har skapat ett 50 tal olika Infoceuticals som genom att integrera med informationsfältet kan avlägsna eller lösa upp blockeringar, samt återställa korrekt information och informationsvägar. Infoceuticals består av vatten med kollodiala mineraler, vars subatomära struktur har kodats med information som vårt informationsfält kan avkoda. Processen kan liknas vid hur en DVD spelare avkodar den information som kodats in i det tunna skikt av mineraler på DVD skivans silvriga undersida. Genom att återställa optimal funkion i informationsfältet kan kroppens självläkande förmåga återupprätta hälsa och optimal prestationsförmåga.

Mer information

För mer information om NES och den bakomliggande teorimodellen samt forskningen bakom NES kan jag rekommendera läsning av boken ”Decoding the Human Bodyfield”, den finns i en kortare version ”The Unturned Stone” som även finns på svenska och kan laddas ned på nätet. Böckerna finns att beställa på NES hemsida där det finns mycket intressant information.

www.neshealth.com