Hälsoanalys

När besiktigade du din kropp senast?

Jag utför marknadens mest avancerade hälsoanalys, som kan liknas vid den besiktning du gör av din bil årligen. Du får en mycket utförlig information om din aktuella hälsostatus och även information om de bakomliggande orsakerna till de hälsoproblem som du eventuellet har. En årlig hälsoanalys är en ovärderlig hjälp för att bibehålla god hälsa. Med en hälsoanalys kan du se obalanser som på sikt kan orsaka ohälsa och på så sätt kan du korrigera obalanser och livsstil i tid för bibehållen hälsa. Alla bilägare besiktar årligen sin bil för att upptäcka eventuella fel och de servar bilen, tvättar och putsar den regelbundet. Hur är det ställt med den egna kroppen som vi ska bo i hela livet? De flesta av oss  ägnar den inte en tankef. Få gör den enklaste hälsoundersökning eller underhåll med motion och näringstät kost. Vi tar förgivet att den ska fungera och blir förvånade när vi får problem efter åratal av misskötsel.

Idag är det svårt att få göra en förebyggande konventionell hälsoundersökning om inte arbetsgivaren erbjuder det. Det finns enkla hälsoundersökningar privata terapeuter erbjuder såsom Hälsoprofilbedömning och Hårmineralanalys som ger mycket begränsad information om hälsostatusen. Den hälsoanalys som jag kan erbjuda dig omfattar information om skolmedicinska biokemiskavärden, dina organs aktivitetsnivå samt mer holistiska värden som blockeringar av informationsvägar, informationsbrist, funktion av meridianer och chakran, energiblockeringar mm.

 

Biokemiska värden:

 • Kroppskonstitution - fett, muskler och vatten i % av kroppsvikt. 
 • Näringsbalans - mineraler, spårämnen och vitaminer.
 • Balans av - blodfetter, kolesterol, urinsyra, blodsocker, pH-värde, hormoner, dopamin, serotonin, autonoma nervsystemet, oxidativ stress belastning av fria radikaler.
 • Aktivitetsnivå i alla organ och organsystem.
 • Blockeringar av ryggraden och spinalnerver
 • Stressnivå
 • Beslastning av trauman
 • Infektioner och aktivitet i immunförsvar och lymfkörtlar 

 

Holistisk information: 

 • Flöde och blockeringar av akupunkturmeridianer och chakran.
 • Energimässiga blockeringar
 • Emotionella och känslomässiga blockeringar som hindrar mig i livet
 • Grundenerginivå och information i alla organ och organsystem                                    

 

Priser:

 • Hälsoanalysen utgör grunden för en behandlingsplan och val av behandlingsform, och under Hälsoanalysen korrigerar jag felaktig infornation och blockeringar av informationsvägar som jag hittar.
 • En Hälsoanalys tar drygt 2 timmar att utföra och kostar 2500 kr.  Du får med dig ett protokoll med undersökningsresultaten.